علاقه مندی (0)
0

خرید انواع گلیم ماشینی در طرح ها و رنگ های محتلف

خرید انواع گلیم ماشینی

گلیم فرش ماشینی عمدتا در طرح های فانتزی ، سنتی ، عشایری ، کودکانه و ... در تعداد رنگ 5 الی 8 تولید می شود.مجموعه یک فرش سعی کرده علاوه بر فرش ماشینی 1200 شانه ، فرش 100 شانه ، فرش 700 شانه ، تابلو فرش ماشینی ، تابلو فرش دستباف و انواع فرش مدرن و فانتزی محموعه ای کامل در تمامی رنگ ها و طرح ها تولیدی با کیفیت را گردآوری نماید.

تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252123

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252122

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252121

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252120

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252119

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252118

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252117

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252116

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252115

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252114

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252113

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252112

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252111

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252110

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252109

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252108

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252107

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

خرید گلیم ماشینی کد 252106

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252105

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252104

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان

گلیم ماشینی کد 252103

قیمت برای شما: 120,000 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252102

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان
تخفیف

گلیم ماشینی کد 252100

قیمت : 120,000 تومان قیمت برای شما: 116,400 تومان