علاقه مندی (0)
0

خرید تابلو فرش ایران باستان ، تخت جمشید ماشینی

تابلو فرش ماشینی ایران باستان

در مجموعه تابلو فرش ماشینی ایران باستان یک فرش سعی شده تابلو فرش های ماشینی با موضوعات تاریخی ایران باستان ، همچون کوروش و ماندا ، تابلو فرش های هخامنشی و ... قرار گیرد.