علاقه مندی (0)
0

فرش های گرد ، بییضی ، کنار و پادری ، سجاده و پشتی

فرش گرد و بیضی ، سجاده فرش ، کناره و پادری

یک فرش هموراه سعی دارد تا با کلکسیونی کامل از طرح و رنگ های فرش ماشینی در خدمت شما عزیزان باشد.در کلکسیون متفرقه فرش با دسته بندی ها نظیر فرش گرد ، فرش بیضی ، کنار و پادره ، سجاده فرش و پشتی در خدمات شما عزیزان هستیم.